कार्यकारी समिति सदस्य मनाेनयन सम्वन्धी सूचना
प्रकाशित मितिः २९ भदौ २०७९

कार्यकारी समिति सदस्य मनोनयनको अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना

मेलम्ची नदीको खानेपानी काठमाडौं उपत्यकामा
पुनः वितरणको अवसरमा जारी विज्ञप्ती

कार्यकारी समिति सदस्य मनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना – पुनः प्रकाशित मितिः २०७९/०२/२६

कार्यकारी समिति सदस्य मनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना

Letter of Intent (LOI) Date of Publication 2078/12/07

Invitation for Online Bids

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) Detail Engineering Survey, Design, Drawing, Cost Estimate and Procurement Documents Works of Sisnery Water Supply Project

Clarification and the Amendment Notice

Invitation for Online Bids

Clarification and the Amendment Notice – Date of publication of 1st amendment notice: 22-02-2022

कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त आव्हान सम्वन्धी प्रष्टयाई

Notice for Opening of Financial Bid

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Sub Engineer

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Computer Assistant

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Law Assistant

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Survey

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Administration Assistant

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Cemist

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Civil Engineer

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Geotech

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Electrical Engineer

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Environment Engineer

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Hydro

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Law Officer

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Administrative/Account Officer

लोक सेवा आयोग, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा, लिखित परीक्षा नतिजा

अन्तर्वार्ता मिति

बोर्डबाट स्टिकर प्राप्त ट्याँकरहरुको विवरण
निलो
हरियो
पहेंलो

लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

ट्यांकरबाट वितरण (आपूर्ति) हुने खानेपानी तथा पानी ढुवानी सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना

Notice for Short listed Request for Proposals

काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डको सूचना

अनुगमनको प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन (संक्षिप्त) आ.ब. २०७४/२०७५

काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड – कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६४, प्रथम संशोधन २०७३

काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड – सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना (प्रथम पटक सुचना प्रकाशित मिति: २०७४/०६/२७)

दरखास्त फाराम (खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि) डाउनलोड गर्नुहोस्

CIAMP Notice – Invitation for Expression of Interest (EOI)

7 Days Extended Invitation for Proposals to Engage on Design Build Operation & Transfer (DBOT) Models Regarding Water & Waste Water Facilities in Nepal

सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

ट्याङ्करबाट वितरण (आपूर्ति) हुने खानेपानी तथा पानी ढुवानी सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना (पुन प्रकाशित)

ट्याङ्करबाट वितरण (आपूर्ति) हुने खानेपानी तथा पानी ढुवानी सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना

EOI for Ground Water in Kathmandu Valley

पानी वितरण तालिका